DMX 電腦燈控制台-小珍珠 1024                            
■可同時控制96台電腦燈
■讀取珍珠R20格式燈庫,內置幾十種圖形效果,
         能同時運行10場景,執行5個內置圖形。
■可使用推桿運行場景並調整場景的調光通道的高度等級


<<規格下載>>