Light jockey         燈光控制軟體
■Light jockey 燈光控制軟體,是為娛樂及小型演出市場,
        推出的一款功能強大操作簡單的燈光控制軟體。
■Light-jockey 輸出是 標準的DMX(1990)信號,可以控制
        當前市場上的所有接收DMX 的燈具。
■Light jockey 按輸出通道數量可分為:512 通道、 1024 通道
         、2048 通道三種,按輸出介面可分為:PCI 插卡、USB輸出
            盒、PCMCIA 插卡(筆記本電腦型)等三種介面。
<<規格下載>>