TS-1201                                        
12 迴路 10A 燈光控制器
■12 迴路觸摸式控制器
■每迴路最大承受負載600W
■總承受負載為15A x 3
■總電源保護裝置為15A保險絲 x3
■三組跳機選擇:迴路1~4,迴路5~8,迴路9~12
■跳動速度同步控制或由外部聲音控制
中斷功能/ 按 BLACK 鍵; 可將目前輸出的迴路暫時中斷輸出;
再按一次,則又恢復原來迴路的輸出
■清除功能/ 按 CLEAR 鍵;可將目前輸出的迴路強制清除;
        然後再輸入新的迴路閃爍功能/ 按 FLASH 鍵;可將目前輸
          出的迴路暫時中斷  輸出,並將第12迴路強制輸出;再按一
          次,則第12迴路中   斷輸出,原來的迴路 又恢復輸出。
           (建議將閃光燈或其他特殊燈具接在第12迴路)
■外觀尺寸:482 × 88 × 150 mm ( W × H × D )
■重量:5 kg

<<規格下載>>
<<操作說明書>>