DMX-SW                                        
DMX512 自動切換器
■主控制器 DMX512 輸入信號 
■副控制器 DMX512 輸入信號
■可自動切換兩組 DMX512 信號
■平常由副控制器輸出;
■若主控制器有信號時,則由主控制器輸出
■主控制器輸入具 DMX 信號指示燈
■具直流電源指示燈
■具主、副控制器切換指示燈
■主控制器 DMX512 輸入信號

<<規格下載>>