SC-12X                                        
12 迴路場景控制器
■具八組場景及一組關閉控制鍵 
■每組場景皆可控制12個迴路 
■最多可擴充四組場景副控制器(SC-01M) 
■可調整個別迴路的亮度 
■可同步調整全部迴路的亮度 
■每迴亮度皆有十段LED指示燈 
■每組場景皆有指示燈 
■可接受紅外線遙控器選擇場景 
■可設定場景間淡入淡出的時間(0~10分鐘) 
■每組場景皆可設定開啟的時間(24小時制) 
■每組場景皆可設定開啟的日期(週一~週日) 
■電源輸入:DC 12V (>500mA) 
■信號輸出:DMX512 (1990) 
■外觀尺寸:280×120×50 mm (寬×高×深) 
■開孔尺寸:270×90 (寬×高) 
■重量:1.5 kg 
<<規格下載>>
<<連接說明>>
<<ID設定>>