HZ-1                                        
HZ-1油性特效煙霧油
HZ-1是一種特別合成的油性煙霧油,它可以產生出半透明的純煙霧,具極長的持久性,高度感光性。無色、無味、非燃性,完全符合嚴格的健康和安全規定。
<<規格下載>>